ฟลว


11

Follower หรือ "ฟอโลวเวอร์" บนทวิตเตอร์ เหมาะสมกับการใช้แซะฟอโลวเวอร์ตัวเองอย่างยิ่ง

ฟลว กุมีแต่พวกก่ักๆ กุเครียดส์


เสนอนิยามใหม่

ฟลว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง