ฟวก่ดาหก่าเ้หกด่้ีรกดรเ้หกด้


2

มักใช้คำนี้เวลาเราเช็ดคีย์บอร์ด.......

ฟหวกด่าฟหก่ดาสหก้้ฟหกด่าสฟหก่ดสาหกเฟ โทดทีสัด กรูเช็ดคีย์บอร์ด


เสนอนิยามใหม่

ฟวก่ดาหก่าเ้หกด่้ีรกดรเ้หกด้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง