นิยามที่ดีที่สุด
ฟวก่ดาหก่าเ้หกด่้ีรกดรเ้หกด้

มักใช้คำนี้เวลาเราเช็ดคีย์บอร์ด.......


ฟหวกด่าฟหก่ดาสหก้้ฟหกด่าสฟหก่ดสาหกเฟ โทดทีสัด กรูเช็ดคีย์บอร์ด