ฟิวสายบิน


1

เด็กกระโปรกที่ด่าคนไปทั่ว

ชอบบินกลุ่มชาวบ้านไปเรื่อยเปื่อย


เสนอนิยามใหม่

ฟิวสายบิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง