นิยามที่ดีที่สุด
ฟิวสายบิน

เด็กกระโปรกที่ด่าคนไปทั่ว


ชอบบินกลุ่มชาวบ้านไปเรื่อยเปื่อย