ฟววย


1

ใช้เเทนคำว่าควย

ไอ ฟววย


เสนอนิยามใหม่

ฟววย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง