ฟวยสแควร์


9

"foursquare" (คำเรียกอย่างไม่เป็นทางการ ใช้ในเวลาบ่น/ต่อว่า แอพนี้)

ฟวยสแควร์เน่าอีกแล้ว


เสนอนิยามใหม่

ฟวยสแควร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง