นิยามที่ดีที่สุด
ฟวยสแควร์

"foursquare" (คำเรียกอย่างไม่เป็นทางการ ใช้ในเวลาบ่น/ต่อว่า แอพนี้)


ฟวยสแควร์เน่าอีกแล้ว