นิยามที่ดีที่สุด
เฟิสบลัด

เปิดซิง


วันนี้ไปเก็บเฟิสบลัดกับน้องแอนนี่ <3

เฟิสบลัด

1st kill


First blood !!
adsas has left the game.