ฟหกด


2

เป็นประโยคที่รู้สึกเบื่อหน่ายก้ายเซง

ฟหก่ฟหกนรฟาดนยฟหกสบฟหบยกฟหก


1

คือกรูขี้เกียจพิมพ์

ฟหกด


เสนอนิยามใหม่

ฟหกด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง