นิยามที่ดีที่สุด
ฟหกด

เป็นประโยคที่รู้สึกเบื่อหน่ายก้ายเซง


ฟหก่ฟหกนรฟาดนยฟหกสบฟหบยกฟหก

ฟหกด

คือกรูขี้เกียจพิมพ์


ฟหกด