ฟัสโรด้า


1

เป็นเสียงร้องของโดวาคิน

Fus ro dah!!!


เสนอนิยามใหม่

ฟัสโรด้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง