นิยามที่ดีที่สุด
ฟัสโรด้า

เป็นเสียงร้องของโดวาคิน


Fus ro dah!!!