ฟหกด่าสว


29

อารมณ์ประมาณพ่อมึงตายเถอะ รู้สึกแบบ"ฟ่อยๆ" ไม่รับมุข ส่วนใหญ่ใช้ต่อท้ายประโยค

พ่อแมวกูตาย ฟหกด่าสว.......


23

ฟหก ด่า สว.

ไปด่า สว. ทำไมวะ


9

เช็ดคีย์บอร์ด

อ้าห์ โกอ้ว อ้าห์ โอ้ววววววววววห์ ฟหกดเ้่าสา่้เดกห..


5

ฟหกด่าสว เป็นการสอนพิมพ์ขั้นต้นของเด็กประถมครับผมเคยเรียนอยู่ตอน ป.4

...


5

สลันจุงเบย ร็อกอังกอร์ อาร์ สยา

สลันจุงเบย ร็อกอังกอร์ อาร์ สยาสลันจุงเบย ร็อกอังกอร์ อาร์ สยา


3

ก็แค่พิมพ์มั่ว

ฟหกด่าสวกสดา่หสางาด่กวงากสดห


3

อรมณ์เดียวกันกับฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ(มั้ง ความรู้สึกของเราอ่ะ)

เห้ยย ทำไมพี่คนนั้นเมพจังวะ ฟหกด่าสวฟฟฟฟฟฟฟ


2

ฟาด
หัว
กระ
ดอ
อ่าาา..
สตรี
ว่าว

รู้สึก ฟหกด่าสว
credit zoso


2

ฟหกด่าสว

พะ้ะ


2

ตายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ตายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


2

ฟิลแบบนึกสนุกๆ ไม่มีคำบรรยาย

วันนี้กินเครปเค้ก อร่อยจัง ฟหกด่าสว


2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ฟหกด่าสว


2

กำ

กำๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


2

http://lp.webgame.in.th/0bbd635/1049885

http://lp.webgame.in.thhttp://lp.webgame.in.th/0bbd635/1049885


2

ชอบแรด ต้อย หมวกแดง อาร์ สยาม

ชอบแรด ต้อย หมวกแดง อาร์ สยามชอบแรด ต้อย หมวกแดง อาร์ สยาม


2

ฟาย หำ กะ ดก ด่า สะ วะ

เหรี้ย


1

ฟวหกด่าสว

เหี้ย


1

ไปน่ารักไกลๆหน่อย สโมสรชิมิ3

ไปน่ารักไกลๆหน่อย สโมสรชิมิ3ไปน่ารักไกลๆหน่อย สโมสรชิมิ3


1

mine asia

mine asiamine asia


1

http://www.gmthai.com/play_games/play/server/ft/id/12/channel/4/sub_channel/www.a10.com/sub_id/ft_th_xq_3_300*250/uri/%2Ftail_t%2Fad_sense3.html%3Fscid%3Dwww.a10.com/is_old/1

http://www.gmthai.com/play_games/play/server/ft/id/12/channel/4/sub_channel/www.a10.com/sub_id/ft_th_xq_3_300*250/uri/%2Ftail_t%2Fad_sense3.html%3Fscid%3Dwww.a10.com/is_old/1http://www.gmthai.com/play_games/play/server/ft/id/12/channel/4/sub_channel/www.a10.com/sub_id/ft_th_xq_3_300*250/uri/%2Ftail_t%2Fad_sense3.html%3Fscid%3Dwww.a10.com/is_old/1


0

แมวพิมพ์

เช่นแบบว่าเรากดไปมั่วๆ เราก็บอกว่าแมวพิมพ์ กูไม่ได้พิมพ์


0

พ่อมึงตาย

แม่มึงตาย


0

่เเ่เ่่เ่่้่้่้่้่้่่้

ร้้่ี้่้่้่้้่้า่า่่่่่่่าเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเม


0

doadky88

5511339977o

doadky85
5555555o


0

他他他他他他他他他他他他他他他のバンドル。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。

他他他他他他他他他他他他他他他のバンドル。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他。ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


0

dragon hunt

dragon hunt dragon huntdr dragon hunt


0

็็โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ็็็็็็็็็็็็็็์ฌโโโโโโโฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑฑธ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊็็็็็็็็็็็็็็็็็โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ

๋๋ษฏโษ?็์็็็็๋ฌ๋ฑํ


0

http://s0.lt.webgame.in.th/index.php

http://s0.lt.webgame.in.th/index.phphttp://s0.lt.webgame.in.th/index.php


0

หลอยผัวมาตั๋วอ้าย โอ๋ พจนา อาร์ สยาม

หลอยผัวมาตั๋วอ้าย โอ๋ พจนา อาร์ สยามหลอยผัวมาตั๋วอ้าย โอ๋ พจนา อาร์ สยาม


0

http://lp.webgame.in.th/0bbd635/1049885 1 22

http://lp.webgame.in.th/0bbd635/1049885http://lp.webgame.in.th/0bbd635/1049885


0

zxcabcyou

0884689798s


0

MV - แสงสุดท้าย bodyslam (for fanclub version)

MV - แสงสุดท้าย bodyslam (for fanclub version) MV - แสงสุดท้าย bodyslam (for fanclub version)


0

http://downloadpc.so/minecraft/th/

http://downloadpc.so/minecraft/th/http://downloadpc.so/minecraft/th/ 3333333


0

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1396491621&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-bb1ff082bf35a8e6%2Fdetails%2F&lc=1054&id=73625

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1396491621&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-bb1ff082bf35a8e6%2Fdetails%2F&lc=1054&id=73625https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1396491621&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-bb1ff082bf35a8e6%2Fdetails%2F&lc=1054&id=73625


0

คือ เเป้นเหย้าค่ะ พวกหยาบชนชั้นต่ำน่ะ ไม่เข้าใจหรอก

ไม่มีค่ะ


-1

สามช่าสามัคคี โอโม่ อาร์ สยาม

สามช่าสามัคคี โอโม่ อาร์ สยามสามช่าสามัคคี โอโม่ อาร์ สยาม


-1

asgf

89616


-2

0844161460o

0844161460o 888552


-2

นิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดานเธอ จ๊ะ อาร์ สยาม

นิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดานเธอ จ๊ะ อาร์ สยามนิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดานเธอ จ๊ะ อาร์ สยาม


-3

มึงไม่เข้าใจหรอก

8;p


-6

ฟฟหกฟหกฟหกฟหก
หกฟกหฟกหฟกหฟกฟดฟหก

ฟหดฟหกดฟหกดหกดกหดฟฟหกด


-18

ฟวหสกาวสาฟหวสดกาฟวสหาดสฟวหากสวฟาหกสวา

ควย


เสนอนิยามใหม่

ฟหกด่าสว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง