นิยามที่ดีที่สุด
เฟื่อง

เป็น ผู้หญิง ห้าวๆ แต่จิตใจอ่อนโยน อ่อนไหว เล่นกีฬาเก่งงน่าร้าากกกก น่าเลิฟฟฟ


เฟื่อง น่ารักจังคับ❤

เฟื่อง

กวนตีน


เฟื่อง:เหรอ