ฟอนเฟะ


1

ฟอนเฟะไง

ก็ฟอนเฟะอะ


เสนอนิยามใหม่

ฟอนเฟะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง