เฟ่อเฟ่อ


1

มาจากคำว่า 'เวอร์เวอร์' ใช้มากในหมู่วัยรุ่น

น่ารักเฟ่อเฟ่อ


เสนอนิยามใหม่

เฟ่อเฟ่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง