นิยามที่ดีที่สุด
เฟ่อเฟ่อ

มาจากคำว่า 'เวอร์เวอร์' ใช้มากในหมู่วัยรุ่น


น่ารักเฟ่อเฟ่อ