ภา


1

อีผู้หญิงแรดร่าน ชอบยั่วรุ่นพี่รุ่นน้อง ชอบดูควยน้องนิว

มึงมันภา !


เสนอนิยามใหม่

ภา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง