นิยามที่ดีที่สุด
ฟ่อย

มันแห้งๆ ชีวิตแห้งแล้ง หมดอาลัยตายอยากสุดๆ คล้ายคลึงกับเฟล


เห้ยมึง สอบตกกูฟ่อยว่ะ