ฟ่อย


1

มันแห้งๆ ชีวิตแห้งแล้ง หมดอาลัยตายอยากสุดๆ คล้ายคลึงกับเฟล

เห้ยมึง สอบตกกูฟ่อยว่ะ


เสนอนิยามใหม่

ฟ่อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง