นิยามที่ดีที่สุด
ฟอล

ฟอล [ภาษาทวิตเตอร์] = ติดตาม [ภาษาเฟซบุ๊ก] = fol [กร่อนมาจาก follow แปลว่า ติดตาม]


facebook aapri lking west ► iG AAprilkingdom แอดและฟอลมานะครับ [By April King West]