นิยามที่ดีที่สุด
เฟ่อร์

เกินจริง-เว่อร์นั่นแหละ


กินข้าวมา อิ่มเฟ่อร์