เฟ่อร์


1

เกินจริง-เว่อร์นั่นแหละ

กินข้าวมา อิ่มเฟ่อร์


เสนอนิยามใหม่

เฟ่อร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง