นิยามที่ดีที่สุด
ฟ้อน

คนหล่อเวอร์ไม่มีใครหล่อกว่านี้อีกแล้วถ้าจะมีก็เป็นฟ้อนผู้นี้


มึงอ่านนิยามเอาละกัน