ฟ้อน


1

คนหล่อเวอร์ไม่มีใครหล่อกว่านี้อีกแล้วถ้าจะมีก็เป็นฟ้อนผู้นี้

มึงอ่านนิยามเอาละกัน


เสนอนิยามใหม่

ฟ้อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง