ฟ่อง


1

มาจากคำว่า พ่อง

ฟ่องหราาาา


เสนอนิยามใหม่

ฟ่อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง