นิยามที่ดีที่สุด
ฟ่อง

มาจากคำว่า พ่อง


ฟ่องหราาาา