นิยามที่ดีที่สุด
ฟ้าใส

สวยฉลาดสุดๆ


ฟ้าใส สวยฉลาดสุดๆ