ฟ้าใส


1

สวยฉลาดสุดๆ

ฟ้าใส สวยฉลาดสุดๆ


เสนอนิยามใหม่

ฟ้าใส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง