เฟว


1

เทพ

โห่ไม่เฟวเลย


เสนอนิยามใหม่

เฟว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง