เฟรม


0

ปัญญาอ่อนและติ๊งต๊อง

อย่ามาเฟรมกับกูสัส


เสนอนิยามใหม่

เฟรม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง