นิยามที่ดีที่สุด
เฟรม

ปัญญาอ่อนและติ๊งต๊อง


อย่ามาเฟรมกับกูสัส