นิยามที่ดีที่สุด
แทแบค

ฉันขอพูดอะไรแบบประสาทๆ สักประโยคได้ป่ะ
พยอนแบคฮยอน เอาตังฉันคืนมา


Love is open the car.