นิยามที่ดีที่สุด
ท่านออม

ท่านออม , ออนผู้เบ่ง , ต่อยแน่นอน

เป็นลูกศิษอันดับ 9 ใน 10 คู่ตุ๋ยท่านมาวิน
เป็นคู่ขากับ MR.D


กุต่อยมิงแร่

ตุ๋ยแน่นอน

ตามนั้น