ท่านออม


1

ท่านออม , ออนผู้เบ่ง , ต่อยแน่นอน

เป็นลูกศิษอันดับ 9 ใน 10 คู่ตุ๋ยท่านมาวิน
เป็นคู่ขากับ MR.D

กุต่อยมิงแร่

ตุ๋ยแน่นอน

ตามนั้น


เสนอนิยามใหม่

ท่านออม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง