ทนีหำ


1

มันเล่น SF แล้วมันจะปรับ เมาส์ แต่แม่งลืมเปลี่ยนภาษา ไอ่สัส

/ทนีหำ 50


เสนอนิยามใหม่

ทนีหำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง