นิยามที่ดีที่สุด
ทาบิ

สามีที่รักของจีดี
กื๊กกับคุณนายเบ้
คนรักของซึงรี


"ว่าไง จียงไปโครมฮาร์ตช็อปอีกแล้วหรอ .เก๊กหล่อ"