ทาบิ


1

สามีที่รักของจีดี
กื๊กกับคุณนายเบ้
คนรักของซึงรี

"ว่าไง จียงไปโครมฮาร์ตช็อปอีกแล้วหรอ .เก๊กหล่อ"


เสนอนิยามใหม่

ทาบิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง