นิยามที่ดีที่สุด
แทนี่สิก

เป็นรักสามเส้าที่เกิดระหว่างฟานี่อาแทยอนอาและสิก้าอา
คนที่เจ็บที่สุดคือเจสสิก้า แต่คนที่เจ็บกว่าเจสสิก้าคือควอนยูริ
#มั้ยล่ะ


"แทยอน! บอกมาจะเลือกใคร"
"ต้องเลือกด้วยเหรอ เก็บไว้ทั้งสองคนไม่ได้เหรอ"