นิยามที่ดีที่สุด
ทืบเนยสด

การแสดงความรักอย่างซาบซุ้งกับเนยสดแบบถึงเนื้อถึงตัวถึงใจ (คำเต็ม: กระทืบเนยสด), ขั้นกว่าของ "ถีบเนยสด"


#ทืบเนยสด เลยเถอะครับแบบนี้