นิยามที่ดีที่สุด
ทพจร

(อ่านว่า ทอพอจอรอ หรือ ทบพะจอน)
ย่อมาจาก "ทรงพระเจริญ"


ทพจร อายุยืนนานหมื่นๆ ปี