นิยามที่ดีที่สุด
เทพทรูใส่ซอง

เด็กเหี้ย


พวกเราคือ เรนเจอร์เทพทรูใส่ซอง