เทพทรูใส่ซอง


1

เด็กเหี้ย

พวกเราคือ เรนเจอร์เทพทรูใส่ซอง


เสนอนิยามใหม่

เทพทรูใส่ซอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง