นิยามที่ดีที่สุด
ทิพ

เป็นพวกที่ปัญญาอ่อนไปวันๆ 5555555
นี้เรื่องจริงน้ะ


น้องทิพ ปีศาศชมพู