นิยามที่ดีที่สุด
เทพ

คนที่เก่งเหนือ ใครๆ


กุเล่นเกมส์ pb xshot minecraft เทพกว่า มุงอ่ะ!!!

เทพ

เทพ ก็คือเทพไง


มึงเล่นเกมโครตเทพ