นิยามที่ดีที่สุด
ทำพี่

ทำเล่อแบบกวนตีน


ก:อะไร
ข:อยู่ๆมาอะไรอะไรของคุณทำพี่จัง
ก:-*-

ทำพี่

พี่พ่อมึงอ่ะ


แม่มึงสิใอควาย