เทพเชือก


1

"ถ้าไม่ชนะผมจะไม่กลับไปเหยียบในสภา ถ้าล้มรัฐบาลไม่ได้ผมจะผูกคอตาย" สุเทพ เทือกสุบรรณเคยกล่าวไว้

อยากเห็นเทพเชือกผูกคอตาย


เสนอนิยามใหม่

เทพเชือก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง