นิยามที่ดีที่สุด
ทิพย์

น่ารัก มีเสน่ห์ นิสัยดี เป็นคนรักเด็ก งดงามประดุจนางฟ้าลงมาเกิด


ทิพย์น้อยๆผู้น่ารัด

ทิพย์

คนอ้วนชนิดนึง


นังอ้วนทิพย์

ทิพย์

คนสวยจิตใจดี


นังหน้าด้าน เอาเงินที่ยืมชั้นไปคืนมานะะะะะะ