เทพใหญ่


1

โรงเรียนชายล้วนที่ผู้ชายหล่อ และโรงเรียน สห ผู้หญิงน่ารัก

หูยนั่นมันเด็กเทพใหญ่ (รร ชายล้วน)


เสนอนิยามใหม่

เทพใหญ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง