ทำแมะ


1

ทำไม

แล้วจะทำแมะ


เสนอนิยามใหม่

ทำแมะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง