แทมไค


1

แฝด

ประโยคตัวอย่าง


เสนอนิยามใหม่

แทมไค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง