นิยามที่ดีที่สุด
แต้ว

ตอม่อเคลื่อนที่


โหยยย มึงแม่งเหมือนแต้วเลยหวะ