นิยามที่ดีที่สุด
ติ้วๆ

เป็นคำที่ทำให้คนอ่านงง


ตื่นหรือยัง? ติ้วๆ