นิยามที่ดีที่สุด
เตวง

-อาการที่บุคคลคนหนึ่งพยายามจะเล่นมุกแล้วไม่ขำ // ไม่มีใครสนใจ
-เต ในภาษาเหนือ = เปิด ดังนั้น เตวง จึงเหมือนกับการทำตัวแตกต่างจากคนอื่น ๆ


A : หวัดดี
B : อ่า ๆ
C : กูชอบกินไก่ << ฉนั้น C จึงเตวง

เตวง

เตวง คือการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คนในกลุ่มพูด เพื่อหวังจะเรียกร้องความสนใจจากบุคคลในกลุ่ม โดยคนในกลุ่มถึงกับงงเลยว่า มันมาจากไหน


กอ : เดือนที่แล้วเราไปฮ่องกงมา
ขอ : หรอ แล้วเป็นไงมั่ง หนุกมั้ย
คอ : เล่าให้ฟังหน่อยดิ
งอ : ในที่นี้จะกล่าวถึงโพรเจกชันของจุด และส่วนของเส้นตรงเท่านั้น
จุด P' จะเป็นโพรเจกชันของจุด P บนเส้นตรง L เมื่อ P' เป็นจุดตัดของเส้นตรงที่ลากจากจุด P ไปตั้งฉากกับเส้นตรง L ถ้าจุด P อยู่บนเส้นตรง L โพรเจกชันของจุด P คือจุด P
โพรเจกชันของส่วนของเส้นตรง P1P2 บนเส้นตรง L คือ ส่วนของเส้นครง P'1P'2 โดยที่ P'1 เป็นโพรเจกชันของจุด P1 และ P'2 เป็นโพรเจกชันของจุด P2 บนเส้นตรง L

เตวง

ทำให้วงแตก


อ่านว่า เต-วง