นิยามที่ดีที่สุด
ติ้ว

การช่วยตัวเองของผู้หญิง


ถ้าเซ็กส์มันจะห่วยขนาดนี้ กูติ้วเองดีกว่า

ติ้ว

แตด+นิ้ว


โตแล้วติ้วเองได้แล้ว