นิยามที่ดีที่สุด
ตัลหลอด

ตลอด - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ


หยัมมา เนียนตัลหลอด