ตัลหลอด


21

ตลอด - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

หยัมมา เนียนตัลหลอด


เสนอนิยามใหม่

ตัลหลอด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง