ตั๋ว


1

แมงสาป

นั่นตั๋ว


เสนอนิยามใหม่

ตั๋ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง