นิยามที่ดีที่สุด
ตั๊ว

เอ๋อสวะ กอดขวดน้ำหัวควย เห่อหมอย แย่งเมียชาวบ้านไอสัด


มึงแม้งตั๊วหวะอส