นิยามที่ดีที่สุด
ตัวเกร็ง

ตัวเกร็ง (สะกดไม่ถูกต้อง) = ตัวเก็ง (ไม่มี ร เรือ ควบกล้ำ)
ตัวเก็ง หมายถึง ผู ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไวอยางมั่นใจ
ตัวเต็ง หมายถึง ตัวที่มีนํ้าหนักในการคาดหมายวาจะชนะมากกวาตัวอื่น ๆ
[อาจสับสนในเรื่องการสะกดคำระหว่างคำว่า เกร็ง และ เก็ง]


"ดูท่าประวัติศาสตร์เดอะสตาร์คงได้จารึกว่า ปี 10 คือ ปีแห่งชาวแดนซ์ แล้วหละ ดูจากตัวเกร็งแล้วเวทีสะเทือนแน่ๆ #thestar10" [By Swiss ‏@ Swiss_Jsk @ 10:21 PM - 15 Feb 2014]