นิยามที่ดีที่สุด
ตัวเธอว์

ตัว - ใช้ตอนจบประโยคแนวสั่งสอนคน หากต้องการใช้ให้คิดซะว่าตัวเองเป็น Uncle Sam กำลังสอนลูกหลานอเมริกันชน ถูกใช้ครั้งแรกโดย "จ่า"


อ่านดราม่านี้จบแล้ว ทำให้เรารู้ว่าความดัดจริตหีบิดหีเบี้ยวในสังคมไทยมันเยอะมากมายจริงๆ นะตัวเธอว์