ตัวเล็ก


1

เก่ง

ตัวเล็กแต่ใจใหญ่


เสนอนิยามใหม่

ตัวเล็ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง