นิยามที่ดีที่สุด
ติ้วหี

ก. การทำฮีพริ้วสไวด้วยการสไลด์ตามอารมณ์


หล่อนๆ ฉันเห็นณเดชแล้วน้ำเดิน เลยติ้วหีหน้าจอ

ติ้วหี

ก. การทำทำฉฮีพริ้วสไวด้วยการสไลด์ตามอารมณ์


หล่อนๆ ฉันเห็นณเดชแล้วน้ำเดิน เลยติ้วหีหน้าจอ