ติ้วหี


1

ก. การทำฮีพริ้วสไวด้วยการสไลด์ตามอารมณ์

หล่อนๆ ฉันเห็นณเดชแล้วน้ำเดิน เลยติ้วหีหน้าจอ


-4

ก. การทำทำฉฮีพริ้วสไวด้วยการสไลด์ตามอารมณ์

หล่อนๆ ฉันเห็นณเดชแล้วน้ำเดิน เลยติ้วหีหน้าจอ


เสนอนิยามใหม่

ติ้วหี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง