ตัวเอง


1

ตะเอง

รักตะเองนะ


เสนอนิยามใหม่

ตัวเอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง