ตัวเฮี้ย


1

ลากไก่ไปกินในน้ำ หรือใช้ด่าคน

ตัวเฮี้ย


เสนอนิยามใหม่

ตัวเฮี้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง