นิยามที่ดีที่สุด
ตัวเฮี้ย

ลากไก่ไปกินในน้ำ หรือใช้ด่าคน


ตัวเฮี้ย